loading

MM Cars Warszawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Al. Jerozolimskie 237

02-495 Warszawa

 

W dniu 12 marca 2019 roku został uzgodniony Plan Połączenia spółek:

  • MM Cars spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach (40-271) przy ul. Lotnisko 81 (dalej: „Spółka Przejmująca”),
  • MM Cars Warszawa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (02-495 Warszawa) Al. Jerozolimskie 237 (dalej: „Spółka Przejmowana”).

Połączenie nastąpi w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych, tj. poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całości majątku Spółki Przejmowanej (łączenie się przez przejęcie).

W związku z powyższym Zarząd Spółki Przejmowanej, działając na podstawie art. 500 § 21 Kodeksu Spółek Handlowych, udostępnia niniejszym przedmiotowy Plan Połączenia do publicznej wiadomości pod poniższym adresem:

MM Cars sp. z o.o._plan połączenia z MM Cars Warszawa

W imieniu Spółki Przejmowanej:

Piotr Mozdyniewicz – Prezes Zarządu

Piotr Sodo – Członek Zarządu

Do góry